Verkeer

Uit de eerste bewonersbijeenkomst, gehouden op 15 september 2021, hebben we veel informatie opgehaald over de onderwerpen “verkeer, parkeren en verlichting”. De opmerkingen zijn weergegeven op de tekening.

Nooitgedacht_inventarisatie verkeer_15-09-2021

Bekijk hier een grotere afbeelding

Uw reacties hebben we gedeeld met onze verkeerskundige. Een aantal van uw reacties hebben betrekking op zaken die vastgelegd zijn in het bestemmingsplan. Maar het kan natuurlijk zijn dat we daar nu anders naar kijken dan tijdens de vaststelling van het bestemmingsplan.

Onze verkeerskundige gaat een rondgang maken en aan de hand van uw inbreng komt hij tot een verkeerskundig voorstel. Zijn bevindingen en voorstellen gaan we met u delen en kunt u binnenkort vinden op deze site. Komt onze verkeerskundige tot de conclusie dat er wijzigingen doorgevoerd kunnen worden, dan wordt aan het college van BenW gevraagd hierover een besluit te nemen.