Verkoopdocumenten

Beschikbare documenten over Nooitgedacht.

Verkoopinformatie kavel 2.17, 2.18 en 2.19

Stappenplan bouwen

Zelf een huis bouwen kost tijd! U moet een heel traject doorlopen.
Een aantal belangrijke stappen hebben we voor u uitgelicht.

Verkoopinformatie kavel 1.11 en 1.12 Wonen aan de Es

Hier vindt u alle verkoopinformatie van kavels 1.11 en 1.12 Wonen aan de Es

Verkoopinformatie kavel 1.1 t/m 1.4 Wonen aan de Es

Hier vindt u alle verkoopinformatie van de eerste 4 kavels Wonen aan de Es

Plattegrond

Plattegrond woonwijk Nooitgedacht (pdf, 573 kb)

Informatie overige kavels in Nooitgedacht

Didam-arrest

Bekendmaking voorgenomen uitgiften. De gemeente verkoopt regelmatig onroerende zaken. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld gebouwen al dan niet met maatschappelijke bestemming, maar ook om onbebouwde stukken grond. Als gevolg van het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didam) moet de gemeente Aa en Hunze, gelet op het gelijkheidsbeginsel, vooraf kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken.
 
Gemeente Aa en Hunze maakt via een gemeentelijke pagina de (voorgenomen) uitgiften van gemeentelijke onroerende zaken bekend. Het gaat hier om uitgiften waaraan (nog) geen openbare procedure is voorafgegaan of waar sprake is van een 1 op 1 uitgifte. Voor het uitgeven van de bouwkavels in het bestemmingsplan Nooitgedacht wordt een openbare procedure gevolgd. Er is geen sprake van 1 op 1 uitgifte. De vrije kavels worden uitgegeven door middel van loting. Voor het aangaan van een overeenkomst voortvloeiend uit de gevolgde procedure is publicatie op deze website dan ook niet vereist.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?
U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als u of wilt (ver)bouwen of slopen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket. U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2024?
Wat er precies is veranderd, kunt u lezen op de website van de gemeente. Hier worden ook updates geplaatst van de laatste ontwikkelingen. In principe valt het (voor u als koper) mee. Uw aannemer weet precies wat er moet gebeuren!

Meer informatie
Heeft u een vraag over de Omgevingswet of een idee? Neem dan contact met ons op door te mailen naar gemeente@aaenhunze.nl. We denken graag met u mee.

Technische brochures

Bestemmingsplan

In 2016 is het bestemmingsplan voor de woonwijk Nooitgedacht vastgesteld:

Informatie van de notaris - Notariaat Zuidlaren & Aa en Hunze

Contactgegevens Notariaat Zuidlaren & Aa en Hunze

www.notariskantoor-nzah.nl
Vestiging Gieten: tel. (0592) 26 12 17

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente via nooitgedacht@aaenhunze.nl of 14 0592.