Eerste emissievrije werkzaamheden in Aa en Hunze

In woonwijk Nooitgedacht!

In Nooitgedacht is de gemeente Aa en Hunze bezig met het laatste plan: Wonen aan de Es. De eerste kavels staan in reservering en binnenkort wordt gestart met de verkoop van projectmatige woningen. De gemeente is begonnen met het bouwrijp maken van de grond. Dit gebeurt nagenoeg emissievrij!

De werkzaamheden, uitgevoerd door Avitec Infra uit Nieuw-Buinen, bestaan uit onder andere grondwerk, aanleg van riolering en het aanbrengen van nieuwe wegen van straatbakstenen. Deze werkzaamheden worden nagenoeg emissievrij uitgevoerd. Dat betekent dat er gewerkt wordt met machines die geen schadelijke stoffen uitstoten. Avitec gebruikt in Nooitgedacht elektrische graafmachines, elektrische wielladers en tractoren op waterstof. 

987e818c-6b0f-4caf-8e86-2531d16fb6b0

nooitgedacht (3)

nooitgedacht (1)

De vraag naar emissievrij bouwmaterieel heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. De steeds strengere regels voor stikstofuitstoot bij projecten in en nabij natura-2000 gebieden (zoals Nooitgedacht) hebben geleid tot een snelle ontwikkeling van werkmaterieel aangedreven door elektriciteit of waterstof. Daar waar het een aantal jaren geleden nog bijna ondenkbaar was om grote civiele projecten emissievrij uit te voeren, wordt op dit moment in de gemeente Aa en Hunze het bewijs geleverd dat dit uitvoerbaar is en daardoor nieuwe projecten alsnog doorgang vinden. 

Zowel de gemeente Aa en Hunze als Avitec zijn enthousiast over de inzet van het emissievrije materieel. Naast het feit dat er geen uitstoot van CO2 en stikstof meer is, zijn de graafmachines ook volledig geluidloos wat een positieve invloed heeft op de omgeving rondom de bouwplaats.  

Wie binnenkort over de Rolderstraat rijdt ziet het bijzondere materieel van Avitec aan het werk voor de gemeente Aa en Hunze. De verwachting is dat de werkzaamheden eind dit jaar gereed zijn. 

Ook wonen in Nooitgedacht?

De gemeente Aa en Hunze is bezig met de verkoop van kavels in het gebied Wonen aan de Es. Binnenkort komen hier weer nieuwe kavels beschikbaar. 
Zethoven Hornstra Bouwplan Ontwikkeling start binnenkort met de verkoop van 3 ‘Barnhouse Villa’s. Interesse? Kijk voor actuele informatie op www.nooitgedachtrolde.nl.