Definitief groeninrichtingsplan

Nooitgedacht-Masterplan-groene-inrichting-definitief

Veel gestelde vragen over het groeninrichtingsplan

In december is het concept plan groeninrichting Nooitgedacht digitaal gepresenteerd. Hier hebben wij verschillende reacties en vragen op gekregen. De veel gestelde vragen (en antwoorden) leest u hieronder:

 • Kan de gemeente afvalbakken voor hondenpoep plaatsen?
  De gemeente plaatst geen afvalbakken voor hondenpoep. Het is de verantwoording van de hondeneigenaar om de uitwerpselen zelf op te ruimen.
 • Is het mogelijk om hier en daar een bankje te plaatsen?
  Wij kunnen kijken naar waar bankjes mogelijk en gewenst zijn. In overleg kunnen we plaatsen hiervoor bepalen.
 • Komt er een bospad achter de woningen aan de Germondylaan?
  Er stond een bospad op de kaart getekend. Deze hebben wij van de kaart verwijderd. Het bospad wordt niet aangelegd.
 • Hoe zit het met de bosstroken in Nooitgedacht?
  We gaan dit jaar een onderhoudsplan opstellen voor de bosstroken in Nooitgedacht. Daarin zullen we ook de populieren beoordelen wat daarmee moet gebeuren. Wanneer we het plan klaar hebben worden de bewoners hierover geinformeerd De uitvoering staat gepland voor het seizoen najaar/winter 2022-2023. De bomen langs het fietspad zullen binnenkort worden beoordeeld. Uitgevallen bomen zullen we opnemen in de inboetlijst. 
 • Kan er wat gedaan worden aan wateroverlast na flinke regenbuien?
  Het regenwater rioolstelsel is zo ontworpen dat rekening is gehouden met forse buien. Het regenwater afkomstig van de wegen infiltreert in de bodem. Ook de woningen infiltreren op perceelsniveau het regenwater in de bodem. Binnen het plan zijn drie vijvers die binnen het regenwaterriool een belangrijke functie hebben. Bij forse buien kan het water niet snel genoeg in de bodem infiltreren en stort het regenwater over in de vijvers. De vijvers staan met elkaar in verbinding. De grote vijver in het park stort uiteindelijk over in een watergang va het Waterschap. Het is ons bekend dat er zich problemen hebben voorgedaan aan de Struiklaan. Het kan voorkomen dat tijdens een hevige bui het water niet direct wordt afgevoerd en dat het water op straat blijft staan. Deze stuaties zijn acceptabel zolang het water niet richting de woningen stroomt. Binnen afzienbare tijd moet het water in de boden wegzakken. Vooralsnog zijn er geen redenen om extra wadi's aan te leggen.  
 • Kan er een (groene) geluidswal worden aangelegd?
  Het aanbrengen van geluidswerende voorzieningen zit niet in het groenplan. Helaas kunnen we dit niet bieden.
 • Vragen over de verkeerssituatie en wegafsluitingen
  Bij het afsluiten van een (gedeelte van een) weg, dienen we rekening te houden met de calamiteitendienst van De Trans. Om hier een zorgvuldige afweging in te maken, en ook om overige verkeersvraagstukken te beantwoorden, laten we een verkeersanalyse opstellen. Zodra deze gemaakt is komen we op het vraagstuk "Verkeer" terug.
 • Hoe nu verder?
  Dit groeninrichtingsplan is op hoofdlijnen. De groeninrichting in de straten moet verder in detail vormgegeven en uitgewerkt worden. We willen straks voor de uitvoering een werkgroep oprichten waarin een delegatie vanuit de wijk deelneemt. In overleg met deze werkgroep willen we voorstellen besrpeken voor een gedragen inrichting van de wijk.