Groenonderhoud

De gemeente heeft de bos- en beplantingsstroken in en rond de wijk Nooitgedacht beoordeeld. In een aantal van deze stroken komen afgestorven bomen en bomen met gebroken takken voor.

De bomen die binnen het bereik van woonkavels en/of paden/wegen staan vormen een potentieel risico. Deze gaat de gemeente op korte termijn verwijderen.

Het risio wordt veroorzaakt door bomen die zijn afgestorven en/of zijn aangetast door schimmels (Essentaksterfte, Honingzwam). De bomen welke binnen het valbereik van woningen/percelen, wegen en voetpaden staan hebben we geblest (oranje streep op de bast). Deze bomen worden verwijderd.

Op onderstaande kaart is in de roodgekleurde vakken zichtbaar gemaakt waar zich het grootste risico bevindt. Die vakken gaan we aanpakken om ze weer veilig te maken. We halen daarbij de afgestorven bomen weg en snoeien gebroken takken. Afgestorven bomen die geen gevaar opleveren kunnen blijven staan, mocht dit voorkomen.

De aannemer start in de loop van week 50 (week van 13 t/m 17 december) met de werkzaamheden.

Nooitgedacht-beplanting---risico

Bekijk de afbeelding in pdf. 

Wij zijn tevens tot de conclusie gekomen dat de bosstrook onderhoud nodig heeft. Er kan wat gedund worden en onderbeplanting kan worden afgezet zodat het zich kan verjongen en er kan hierdoor wat licht tussen de beplanting door komen. Wat er moet gebeuren is nog niet bepaald. De gemeente gaat dit werk in de loop van 2022 voorbereiden.

Wanneer wij een onderhoudsplan hebben gemaakt zullen wij u hierover informeren. Hebben jullie vragen of een verzoek, dan kunnen we daar overleg over hebben. Wij verwachten dat de uitvoering eind 2022 kan plaatsvinden.

Op onderstaande tekening staan de vakken opgenomen waarvan we nu inschatten dat daar onderhoud noodzakelijk is.

Nooitgedacht-beplanting-maatregel

Bekijk de afbeelding in pdf.

Op onderstaande tekeningen (pdf) ziet u de locaties en als stippen weergegeven de te kappen bomen. Daarbij opgenomen de boomsoort en de diameterklasse van de stam.