Ontwikkeling plan Wonen aan de Es

November 2022 - Het laatste grote plan in Nooitgedacht is volop in ontwikkeling.

Wij merken dat er veel belangstelling is voor deze laatste grote ontwikkeling in Nooitgedacht. Momenteel zijn wij, samen met INBO Architecten, druk bezig met de indeling van het plan, de verkaveling en de prijzen. Voordat de kavels in de verkoop kunnen moet een aantal dingen geregeld worden, zoals het beeldkwaliteitsplan. 

bouwbord

Het plan

Als laatste grote ontwikkeling staat ‘de Es’ op het programma. Gelegen tussen het plangebied aan de zuidzijde en de weg Rolde-Borger aan de noordzijde, is hier ruimte voor circa 50 wooneenheden. De Es vormt ook het gezicht van de wijk. De ambitie is om met ‘Wonen op de Es’ niet alleen een aantrekkelijk woonmilieu te bieden, maar ook de ontwikkeling van Nooitgedacht ruimtelijk af te ronden en een waardige Drentse entree vorm te geven.

Voor de ontwikkeling zijn vier architectenbureaus gevraagd hun visie op dit gebied te geven. Uit de vier visies heeft het college gekozen om met INBO Architecten uit Heerenveen een vervolgronde in te gaan. Dit heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst met INBO Architecten met als doel het opstellen van een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor de realisatie en ontwikkeling van circa 50 woningen. Het ontwerp van INBO is geïnspireerd op een Drents Es-dorpen landshap en als zodanig verkaveld. Het ontwerp kenmerkt zich door bijzondere straatprofielen, weilandjes, hagen en pleintjes. De bestaande beplanting/singels blijven gehandhaafd en worden aangevuld en versterkt met lanen, weilandjes en pleinen. De entree van de wijk wordt ingevuld als een licht glooiend heidelandschap.

Hieronder wat impressies van het plan:

Naamloos-2

Naamloos-1

Naamloos-3

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.

Heeft u vragen over dit plan of andere plannen in Nooitgedacht? Mail dan naar nooitgedacht@aaenhunze.nl