Nooitgedacht groeit verder naar energieneutrale woonwijk

Nooitgedacht moet verder groeien naar een energieneutrale woonwijk. Dat heeft het college van B&W besloten.

Om een energieneutrale woonwijk te realiseren, wil de gemeente projectontwikkelaars verplichten om minimaal “nul op de meter” woningen (EPC*= min 0,4) te bouwen. Daarnaast wordt er in het nog te ontwikkelen deel De Es geen gasnetwerk meer aangelegd. De gemeente stimuleert particulieren al om minimaal energieneutraal (EPC=0) te bouwen.

Projectwoningen

Projectontwikkelaars worden verplicht om minimaal “nul op de meter” woningen te bouwen. Deze woningen hebben geen gasaansluiting meer. Het volledige energieverbruik (gebouwgebonden en huishoudelijk) van een gemiddeld gezin wordt opgewekt door zonnepanelen op het dak van de woning. Als bijdrage aan de hogere bouwkosten van deze “nul op de meter” woningen ontvangen projectontwikkelaars van de gemeente een korting van € 5.000,- op de kavelprijs.

Particuliere woningen

Sinds april 2017 stimuleert de gemeente particulieren al om minimaal energieneutrale woningen te bouwen. In een energieneutrale woning wordt het gebouwgebonden energieverbruik duurzaam opgewekt. Het huishoudelijk energieverbruik blijft buiten beschouwing. Wie een energieneutraal of zuiniger huis wil bouwen, krijgt 10% korting op de kavelprijs (met een maximum van € 5.000).

Publiciteit

De gemeente gaat deze nieuwe koers, Nooitgedacht energieneutraal, zorgvuldig en uitgebreid communiceren. Daarbij zal veel aandacht zijn voor informatie over wat het betekent om een woning te bouwen met een EPC=0 of een EPC= min 0,4.

Voor particulieren is het nu nog niet verplicht om woningen met een EPC=0 te bouwen, maar de gemeente Aa en Hunze loopt graag vóór op de toekomstige landelijke wetgeving. Het in Nooitgedacht nog te ontwikkelen gebied De Es wordt voor iedereen “nul op de meter”.

* EnergiePrestatieCoëfficiënt

Definities

  • EPC = EnergiePrestatieCoëfficiënt. De EPC van een woning geeft aan hoeveel energie de woning verbruikt. Hoe lager de EPC-waarde, hoe energiezuiniger de woning.
  • Gebouwgebonden energieverbruik: energieverbruik voor verwarming/koeling, ventilatie en warm water. Een energieneutrale woning wekt deze energie zelf duurzaam op en heeft een EPC=0.
  • Huishoudelijk energieverbruik: energieverbruik voor verlichting en alle huishoudelijke apparaten. Een woning die ook dit verbruik zelf duurzaam opwekt heet een “nul op de meter” woning en heeft een EPC = min 0,4.