Verkoopprocedure Wonen aan de Es

Februari 2023 - Kavel kopen? Hoe schrijf ik mij in?

De kavels worden uitgegeven door middel van loting. Wilt u een kavel kopen, dan kunt u meedoen met de loting om een reservering op een kavel te krijgen. 
Eerste loting: Wilt u aan de loting meedoen? Vul dan het inschrijfformulier in. Per huishouding kunt u slechts één keer inschrijven. Stuur het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier naar per e-mail naar: nooitgedacht@aaenhunze.nl. De inschrijftermijn voor de eerste uitgifte van de kavels staat op het inschrijfformulier. De loting wordt gedaan door Notariskantoor Zuidlaren & Aa en Hunze te Gieten en zal plaatsvinden in het gemeentehuis te Gieten.

Wij mailen u een ontvangstbevestiging. Nadat de inschrijfperiode is vervallen krijgt u van ons een persoonlijke uitnodiging om de loting eventueel bij te wonen.  

Werkwijze 

U kunt op het inschrijfformulier aangeven welke kavel uw voorkeur heeft en tevens uw 2de kavelkeuze. 
De notaris loot uit de inschrijvingen - op volgorde van voorkeur kavel - degene die de kavel krijgt  toegewezen. Als er meer inschrijvingen voor dezelfde kavel zijn zal er geloot worden voor de reservelijst. Mochten er weer kavels vrij komen, dan wordt de kavel - op volgorde van loting - aangeboden aan de reservekandidaten. Zijn er geen reservekandidaten dan melden we de vrijgekomen kavel op de website www.nooitgedachtrolde.nl en volgt een reactietermijn van twee weken. Zo nodig wordt dan weer geloot wie een reservering op de vrijgekomen kavel krijgt. Deze loting wordt gedaan door medewerkers van de gemeente Aa en Hunze. Bij inschrijving op kavels waarvoor geen inschrijftermijn meer van toepassing is, geldt: ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. 

Reserveringregeling 

U krijgt de kavel na de loting direct in reservering voor een periode van 4 maanden. Voor deze reservering worden € 500,- reserveringskosten in rekening gebracht. De reserveringskosten dienen binnen 8 werkdagen na het in reservering nemen van de kavel bij ons binnen te zijn. Is het niet binnen dan vervalt het recht op reservering van de kavel. Deze kosten worden bij aankoop van de kavel in mindering gebracht op de koopsom. Als u besluit om de kavel te kopen, dan moet u dit schriftelijk of via e-mail nooitgedacht@aaenhunze.nl aan de gemeente Aa en Hunze laten weten. Kunt u na deze periode nog niet overgaan tot aankoop dan is het mogelijk om de kavel in optie te nemen voor een periode van maximaal 12 maanden. Hiervoor wordt maandelijks een vergoeding gevraagd ter hoogte van de dan geldende marktrente. Als wij voor de vervaldatum van de reservering/optie niets hebben gehoord, vervalt uw recht op de reservering/optie. De kavel komt dan weer in de vrije verkoop. De optie kunt u elk moment schriftelijk of via e-mail nooitgedacht@aaenhunze.nl opzeggen. 

Heeft u nog vragen?

Alle verkoopinformatie van de kavels Wonen aan de Es kunt u downloaden op de pagina Downloads.

Heeft u nog vragen, bel gerust met mevrouw M. de Roo (06 83 21 51 74) of mevrouw M. Bierling (06 51 76 21 01) van team Ruimtelijk beleid.