Het verhaal achter De Es

November 2022 - We vroegen INBO Architecten hoe het plan Wonen aan de Es is ontstaan.

Waarom Wonen aan De Es?

Trude Vroomen van INBO Architecten vertelt: "Het nieuwe woongebied in Nooitgedacht ligt precies aan de rand van de vroegere Es van Rolde. Hier ging het landschap van vruchtbare esgronden rondom Rolde over in arme en uitgestrekte heidevelden. In de tweede helft van 19e eeuw heeft de uitvinding van kunstmest het mogelijk gemaakt de ‘woeste gronden’ te ontginnen en geschikt te maken voor landbouw. Men had destijds nooit gedacht dat dat mogelijk zou zijn."

Het wonen in Nooitgedacht is een volgende stap in de ontwikkeling van het plangebied. "Belangrijk uitgangspunt is dat de specifieke kwaliteiten van het verleden niet worden uitgepoetst maar als een verrijking van het woongebied worden ingezet. Wonen aan de Es is geïnspireerd op het Drentse Es-dorpen landschap en heeft daarvan alle kenmerken; bijzondere straatprofielen met grasbermen en laanbeplanting, open weilandjes, hagen en pleintjes in de vorm van een brink. De bestaande beplanting/singels blijven gehandhaafd en worden aangevuld en versterkt. De woningen staan informeel gesitueerd op de kavels die worden begrensd door lage hagen met doorkijken naar groene open ruimten. Via de open ruimten zijn er fraaie vergezichten naar het landschap. De gevarieerde bebouwing is individueel herkenbaar en bestaat uit één bouwlaag met forse kap. De bijgebouwen zijn op informele wijze op het erf gesitueerd. De entree van de wijk wordt ingevuld als een licht glooiend heidelandschap."

Wat zijn verder kwaliteiten van het plan Wonen aan De Es?

Trude Vroomen: "Aan De Es is het landschappelijk wonen met de dorpskern van Rolde op fietsafstand. Met de auto zit je in 10 minuten op de snelweg naar Assen, Zwolle, Groningen. Het ligt centraal in Drenthe in een rijk en gevarieerd, recreatief landschap met bossen, heide en natuurgebied om je heen. Wonen aan De Es is overzichtelijk, het voelt als een buurtschap en maakt ontmoeting makkelijk!"

INBO Architecten

Trude de Vroomen is architect-partner bij INBO. Zij ontwerpt duurzame leefomgevingen die raken aan belangrijke momenten in de levenscyclus van de mens. De maatschappelijke impact en de invloed van een ontwerp op het welzijn van mensen motiveren haar steeds weer om in gesprek te gaan met de toekomstige gebruikers. Zij is een echte samenwerker, die rekening houdt met de vele belangen van alle betrokkenen. Trude snapt wat mensen drijft en waar behoefte aan is. Haar hart ligt bij sociale en duurzame ontwerpopgaven op het gebied van wonen, zorg en onderwijs.

Samen met architect Teun Leene (ook van INBO Architecten) en Landschapsarchitect Erik Overdiep heeft Trude het plan Wonen aan de Es ontworpen. Voor de ontwikkeling van het plan zijn vier architectenbureaus gevraagd om hun visie op dit geied te geven. Uit de vier visies heeft het college van de gemeente Aa en Hunze gekozen om met INBO Architecten uit Heerenveen een vervolgronde in te gaan. Dit heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst met INBO Architecten met als doel het opstellen van een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor de realisatie en ontwikkeling van circa 50 woningen.