Bomenonderhoud

De gemeente Aa en Hunze gaat regulier onderhoud uitvoeren aan de wegbeplanting binnen Nooitgedacht en aan de bosstroken. Dit wordt gedaan door de gemeentelijke buitendienst. De bomen zijn van tevoren visueel beoordeeld. Daarin is bepaald welke bomen onderhoud nodig hebben. Het onderhoud bestaat uit het snoeien van de bomen.

Planning

Wanneer de werkzaamheden starten is nog niet exact bekend. De werkzaamheden worden afgerond voor het broedseizoen rond 15 maart 2023. Op werkdagen kan worden gesnoeid van 07.00 uur tot 18.00 uur.

Het is mogelijk dat in verband met de veiligheid een wegvak waar wordt gewerkt deels of geheel wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. Het verkeer wordt in dat geval omgeleid middels bebording. 

Bosstroken

De bomen in de bosstroken zijn ook visueel beoordeeld. Een aantal bomen is afgekeurd. Deze worden gekapt. De redenen voor kap zijn, de boom is afgestorven, de boom is in slechte conditie of de boom heeft een gebrek en/of de boom is onveilig. Waar snoei nodig 
is aan de randen van de bosstroken wordt gesnoeid. Binnen in de bosstroken wordt niet gesnoeid. 

Van het geplande werk aan de bosstroken zijn kaarten gemaakt, onderverdeeld in 9 gebieden:

afbeelding bomenonderhoud

Hinder

Wij vragen uw begrip voor de hinder en overlast die het werk met zich mee zal brengen. Ook vragen we u rekening te houden met de risico’s die de inzet van zwaar materieel met zich meebrengt. Wilt u voertuigen buiten het werkbereik zetten en kinderen en huisdieren bij het werk vandaan houden?

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Aa en Hunze via telefoonnummer 0592-26777..