Opening Nieuwe Havens de Trans

In Nooitgedacht wonen en werken mensen die worden begeleid door Stichting De Trans. In september zijn 48 cliënten van De Trans in een nieuw woon-zorgcentrum in Nooitgedacht gaan wonen: Nieuwe Havens. De Nieuwe Havens zijn vrijdag 8 november officieel geopend door Commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma.

Het in gebruik nemen van Nieuwe Havens is een belangrijke stap voor medewerkers en verwanten, maar natuurlijk vooral voor de cliënten zelf. Zij krijgen hiermee woningen die passen bij de tijd. Moderne tilliftsystemen, individueel sanitair en een beter beheersbaar binnenklimaat zijn enkele van de mooie nieuwe dingen in het gebouw. Verder is veel techniek in het pand opgenomen om cliënten met verschillende begeleidingsvragen optimaal te kunnen bedienen. Voor elke cliënt is daartoe een persoonlijk profiel opgesteld, op basis waarvan de techniek rondom hem is ingericht.

Het gebouw

Het gebouw zelf is ook bijzonder. Zo voorzien zonnepanelen op de daken voor een belangrijk deel in de energievraag van het verder volledig aardgasvrije centrum. Het ontwerp is van de hand van agNova Architecten. Dit architectenbureau was ook verantwoordelijk voor het ontwerp van het kinderdagcentrum van De Trans: de Vuurtoren in Emmen. De architect had bij het ontwikkelen van de plannen de specifieke doelgroep voor ogen. Denk daarbij aan lichtinval, kleurgebruik en vormgeving. Ook aan de buitenzijde komt die aandacht voor de doelgroep terug. Nieuwe Havens ziet er niet uit als een typisch zorgcentrum, maar lijkt op een gezellig clustertje van verschillende woningen rond een stadsplantsoen.

de trans

De bewoners

De bewoners van het pand zijn voor een belangrijk deel oorspronkelijk afkomstig uit woningen aan straten met namen als Klipper en Boeier. Straatjes die in het vroegere ‘Mariëncamp-tijdperk’ gezamenlijk werden aangeduid als ‘De Havens’. Deze straten bestaan al lang niet meer, maar hun geschiedenis leeft voort in de huidige naam van het centrum.

Veel bewoners in Nieuwe Havens zijn flink op leeftijd en combineren hun verstandelijke beperking met vormen van ouderdomsproblematiek. Andere bewoners combineren een ernstige verstandelijke beperking met motorische, visuele en auditieve beperkingen. De technieken in het pand zijn helemaal naar hun behoeftes en verlangens ingericht.