Update verkoop kavels

Donderdag 25 november is de inschrijving voor 5 Boskavels en 2 Hofkavels gestart. U kunt zich nog inschrijven voor deze kavels tot en met maandag 20 december 12.00 uur.

Verkoopinformatie

In de technische brochure van de Boskavels en de technische brochure van de Hofkavels vindt u informatie over het bouwen, de kavelkaart en de verkoopprocedure van de kavels.

Inschrijf- en lotingsprocedure

De inschrijving is op vrijdag 26 november gestart en sluit op maandag 20 december a.s. om 12:00 uur. Na de inschrijving volgt, bij meerdere belangstellenden, een loting via notariaat Zuidlaren & Aa en Hunze te Gieten. Deze loting zal dinsdag 21 december 2021 plaatsvinden. Bij toewijzing wordt u uiterlijk dinsdag 21 december 2021 gebeld door Lamberink Nieuwbouwmakelaars en ontvangt u tevens de toewijzingsbrief en reserveringsbevestiging van de aan u toegewezen kavel via de mail. Wanneer u op de reservelijst wordt geplaatst ontvangt u hier via de mail bericht over.

Vervolg

Nadat de kavel aan u in reservering is gegeven, geldt de Blokkering-, Reservering- en optieregeling voor woningbouw van de gemeente Aa en Hunze voor een periode van 4 maanden link invoegen. U dient het reserveringsgeld z.s.m. nadat de kavel in reservering is gegeven te betalen, doch uiterlijk d.d. 1 januari 2022. De reservering gaat in op de eerste van de maand volgend op de loting.

Afspraak

Wanneer u een kavel in reservering is gegeven maakt de makelaar graag een afspraak met u voor een gesprek. Daar is de week van maandag 27 december 2021 tot vrijdag 31 december 2021 voor gereserveerd. In dit gesprek geeft uw nieuwbouwadviseur toelichting over Nooitgedacht, de kavel en wat er bij de aankoop van en het bouwen op een kavel komt kijken. Uiteraard is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact met opnemen via nieuwbouw@lamberink.nl of telefoonnummer 0592-338415.