Verkoopdocumenten

Beschikbare documenten over Nooitgedacht.

Verkoopinformatie kevel 1.11 en 1.12 Wonen aan de Es

Plattegrond woonwijk Nooitgedacht (pdf, 573 kb)

Verkoopinformatie kavel 1.1 t/m 1.4 Wonen aan de Es

Hier vindt u alle verkoopinformatie van de eerste 4 kavels Wonen aan de Es

Informatie overige kavels in Nooitgedacht

Didam-arrest

Bekendmaking voorgenomen uitgiften. De gemeente verkoopt regelmatig onroerende zaken. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld gebouwen al dan niet met maatschappelijke bestemming, maar ook om onbebouwde stukken grond. Als gevolg van het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didam) moet de gemeente Aa en Hunze, gelet op het gelijkheidsbeginsel, vooraf kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken.
 
Gemeente Aa en Hunze maakt via een gemeentelijke pagina de (voorgenomen) uitgiften van gemeentelijke onroerende zaken bekend. Het gaat hier om uitgiften waaraan (nog) geen openbare procedure is voorafgegaan of waar sprake is van een 1 op 1 uitgifte.
Voor het uitgeven van de bouwkavels in het bestemmingsplan Nooitgedacht wordt een openbare procedure gevolgd. Er is geen sprake van 1 op 1 uitgifte. De vrije kavels worden uitgegeven door middel van loting. Voor het aangaan van een overeenkomst voortvloeiend uit de gevolgde procedure is publicatie op deze website dan ook niet vereist.

Technische brochures

Bestemmingsplan

In 2016 is het bestemmingsplan voor de woonwijk Nooitgedacht vastgesteld:

Informatie van de notaris - Notariaat Zuidlaren & Aa en Hunze

Contactgegevens Notariaat Zuidlaren & Aa en Hunze

www.notariskantoor-nzah.nl
Vestiging Gieten: tel. (0592) 26 12 17

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente via nooitgedacht@aaenhunze.nl of 14 0592.