Financiële prikkel om energieneutraal te bouwen

De nieuwbouwwijk Nooitgedacht in Rolde is volop in ontwikkeling. Er worden kavels verkocht, groenvoorzieningen aangelegd en huizen gebouwd. Om duurzame woningbouw zoveel mogelijk te stimuleren, biedt de gemeente Aa en Hunze korting op de kavels aan voor particulieren en projectontwikkelaars.

Onlangs publiceerde Expeditie Energieneutraal Drenthe een artikel (pdf, 4MB) over energieneutraal bouwen in Nooitgedacht in het magazine ‘Vooruit. Op weg naar 2040’. Meer weten over de korting op de kavelprijs? Neem dan contact op met Bienke Veneme via b.venema@aaenhunze.nl.

Wethouder Co Lambert vindt het bouwen van groene woningen van essentieel belang.

“Om de wijk Nooitgedacht te voorzien van groene woningen, besloten we een financiële prikkel te ontwikkelen. Een energieneutrale woning bouwen klinkt natuurlijk aantrekkelijk, maar vraagt wel om een extra investering. Dat is niet voor iedereen haalbaar. Door korting op de kavel te bieden, wordt het toch een optie.”

“Particulieren ontvangen 10% korting op een kavel met een maximum van vijfduizend euro. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de woning een EPC-waarde van 0 hebben. Diverse particulieren hebben hier al gebruik van gemaakt. Ook projectontwikkelaars bieden we een aantrekkelijke korting, maar wel met strengere voorwaarden. Zij krijgen vijfduizend euro korting als ze nul-op-de-meterwoningen bouwen. Dat zijn woningen die zelf energie opwekken. We hopen met de regeling kopers te stimuleren om zo duurzaam mogelijk te gaan bouwen en wonen.”

Theo Koops is een van de kopers die gebruik heeft gemaakt van de kavelkorting.

“Wij waren onze nieuwe woning al aan het bouwen toen de kavelkorting op de website van de wijk verscheen. Gelukkig konden we hier met terugwerkende kracht gebruik van maken. Onze woning zou al een EPC-waarde van 0,4 krijgen. We hebben extra zonnepanelen op het dak toegevoegd om de EPC-waarde naar 0 te brengen. Een relatief eenvoudige aanpassing om gebruik van de korting te maken.

Wij hebben een compact huis met weinig energieverlies gebouwd. Niet alleen om goed met de natuur om te gaan, ook om een voorbeeld te stellen voor onze kinderen. Onze tienjarige zoon vindt het reuze interessant en vertelt trots rond dat hij in een energieneutrale woning gaat wonen. Daarnaast is het natuurlijk ook een investering die zich terugbetaalt via de verminderde energielasten. De kavelkorting is een mooie stimulans die bijdraagt aan duurzaam bouwen en wonen. Want als je dat kunt doen, moet je dat gewoon doen.”