Groeninrichting

In september hebben we de eerste 2 bijeenkomsten over de groeninrichting van Nooitgedacht gehad. De derde bijeenkomst kan helaas niet fysiek plaatsvinden. Daarom vindt u op deze website de terugkoppeling zoals we die anders fysiek hadden gedaan.

U kunt hier over 3 onderwerpen lezen: de presentatie over de groeninrichting (naar aanleiding van de eerdere bijeenkomsten opgesteld met uw input), verkeer, parkeren en verlichting en groenonderhoud.

  • Presentatie groeninrichting

    Hieronder vindt u de presentatie over de groeninrichting van architect Erik Overdiep.

  • Verkeer

    Uit de eerste bewonersbijeenkomst, gehouden op 15 september 2021, hebben we veel informatie opgehaald over de onderwerpen “verkeer, parkeren en verlichting”. De opmerkingen zijn weergegeven op de tekening.

  • Groenonderhoud

    De gemeente heeft de bos- en beplantingsstroken in en rond de wijk Nooitgedacht beoordeeld. In een aantal van deze stroken komen afgestorven bomen en bomen met gebroken takken voor.